Cynnal angladd i April

Mae'r ditectif fu'n arwain yr ymchwiliad i lofruddiaeth April Jones wedi dweud y bydd gweddillion a gafodd eu darganfod yn nhŷ'r llofrudd Mark Bridger yn cael eu rhyddhau i'w theulu, er mwyn iddyn nhw gynnal angladd.

Bydd yr angladd yn cael ei gynnal ddydd Iau, Medi 26.

Roedd y Ditectif Uwcharolygydd Andrew John yn siarad wedi i grwner Powys agor gwrandawiad i farwolaeth y ferch fach bump oed o Fachynlleth.

Cafodd April ei chipio tra'n chwarae ger ei chartref fis Hydref y llynedd. Mae ei llofrudd Mark Bridger wedi ei garcharu am oes.

Adroddiad Craig Duggan.