Datganoli angen bod yn 'ddigwyddiad'

Gyda blwyddyn i fynd tan refferendwm annibyniaeth yr Alban mae Prif Weinidog Cymru wedi galw am gyfansoddiad clir i wledydd Prydain. Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd, fe drodd Carwyn Jones sylw enwog cyn Ysgrifennydd Cymru Ron Davies ar ei ben gan ddweud mai digwyddiad, ac nid proses, ddylai datganoli fod. Adroddiad Tomos Livingstone.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan