Daily Post yn dathlu

Mae'r Daily Post yn dathlu cyhoeddi hanner can milfed rhifyn y papur dyddiol rhanbarthol.

Y diweddara o Ryfel y Crimea oedd ar dudalen flaen rhifyn cyntaf un y Liverpool Daily Post nol ym 1855.

Ond Rhian Price sy'n holi a fydd y Daily Post yn parhau fel ag y mae o yn y dyfodol?