Parti arbennig i Max

Bydd yna barti arbennig yng Nglyn Nedd heno wrth i'r diddanwr Max Boyce baratoi i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Dydd Gwener ydi'r diwrnod mawr, ac mae yna ddathliad dwbl i'r diddanwr eleni gan fod yna 40 o flynyddoedd ers iddo ddod i sylw cynulleidfaoedd y tu hwnt i'w filltir sgwâr efo'r record hir 'Live in Treorchy'.

Ben Price sy'n edrych yn ôl ar yrfa liwgar y cyn löwr o Gwm Tawe.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin