Strydoedd Cymraeg Lerpwl i aros?

Yn Lerpwl, mae'n bosib na fydd strydoedd Cymreig y ddinas yn cael eu dymchwel wedi'r cwbl.

Roedd y cyngor wedi penderfynu chwalu'r strydoedd gafodd eu codi gan Gymry a heidiodd i'r ddinas wrth iddi dyfu.

Ond, mae Llywodraeth San Steffan wedi ymyrryd.

Dafydd Evans aeth i Lerpwl ar ran Newyddion NAW nos Fawrth.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd