Gwasanaethau bws i ddiflannu

Mae cwmni bysus Arriva yn ymgynghori ynglŷn â chau rhai o'u canolfannau bysiau, diswyddo staff a chael gwared ar nifer o wasanaethau.

Mae'r cwmni wedi dweud fod canolfannau yn y canolbarth a'r gogledd dan fygythiad ac y gallai dros 46 o staff golli gwaith.

Dyma adroddiad Craig Duggan ar Newyddion NAW nos Fawrth.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd