Dymchwel murlun Casnewydd

Casglodd degau o brotestwyr blin yng Nghasnewydd ddydd Iau wrth i jac codi baw fynd ati i chwalu a dymchwel murlun hanesyddol. Fe gafodd y mosaic ei godi nol yn y saithdegau er mwyn nodi gwrthryfel y siartwyr ym 1839. Ma'r cyngor yn dweud bod angen i'r murlun fynd er mwyn codi canolfan siopa newydd, a'i bod hi'n rhy ddrud i'w symud. Adroddiad Lowri Roberts.