Pantycelyn: Rhai ddim am iddo gau

Bydd drysau Pantycelyn fel neuadd breswyl Gymraeg yn Aberystwyth yn aros ar agor am flwyddyn ychwanegol, ond dyw myfyrwyr ddim yn fodlon. Ro'n nhw'n galw ar y Brifysgol i beidio symud y myfyrwyr i ddatblygiad newydd gwerth degau o filiynau o bunnoedd yn 2015 gan ddadlau y byddai Cymreictod Pantycelyn yn cael ei golli. Adroddiad Llyr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan