Difrodi cerrig beddau

Wrth drawsnewid hen gapel yn gartre teulu yng Nghwm Tawe, mae datblygwr lleol wedi cael ei gyhuddo gan bobl leol o fandaliaeth a diffyg parch. Ar ôl i gerrig beddau gael eu difrodi ym mynwent Capel Hebron yng Nghlydach, ma' 'na feirniadaeth o Dyfrig Owen am beidio gwneud digon i hysbysu pobl ei fod e'n bwriadu gwneud y gwaith. Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan