Cipio'r ysgoloriaeth

Chloe Angharad Bradshaw yw enilllydd ysgoloriaeth Bryn Terfel a gwobr ariannol o £4,000.

Fe lwyddodd y fyfyrwraig o Hengoed yng Nghwm Rhymni i swyno'r beiniaid gyda'i pherfformiad ar y ffliwt, ac i guro'r pum bachgen yn oedd yn cystadlu yn ei herbyn hi, Steffan Rhys Hughes, Rhodri Prys Jones, Trystan Gruffudd, Gareth Davies a Dion Davies.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan