Bellamy yn ffarwelio

Mae Craig Bellamy wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i'w yrfa rhyngwladol ar ddiwedd ymgyrch Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

Fe fydd Bellamy'n chwarae gartre yn erbyn Macedonia nos Wener, ond yn camu o'r llwyfan rhyngwladol bedwar diwrnod yn ddiweddarach yng Ngwlad Belg.

A ddaw Bellamy yn ei ôl fel rheolwr ryw ddydd yw'r cwestiwn?

Rhodri Llywelyn sy'n holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth