Diwrnod iechyd meddwl

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd dywedodd elusenau nad oes digon o gymorth ar gael i bobl sy'n dioddef o iechyd meddwl. Y pryder yw bod llawer yn rhoi terfyn i'w bywydau gan nad yw'r cymorth yn eu cyrraedd yn ddigon cynnar. Adroddiad Aled Hughes.