Cynhadledd Plaid Cymru

Methu chwarae'r fideo.

Mae'r ffrwd byw wedi gorffen.

Dyma ddarllediad byw ar y we o gynhadledd Plaid Cymru yn Aberystwyth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan