Pryder elusen addysg Gymraeg

Mae hi'n 50 mlynedd ers sefydlu Cronfa Glyndŵr - elusen a gafodd ei chreu i hyrwyddo addysg Gymraeg.

Hyd heddiw mae'r gronfa a sefydliwyd gan y dyn busnes Trefor Morgan a'i wraig, Gwyneth, yn parhau i gynnig cymorth ariannol i gylchoedd meithrin a mentrau iaith.

Ond mae cadeirydd y gronfa yn bryderus am faint o gyfraniad allan nhw ei wneud yn y dyfodol, gan eu bod yn dibynnu ar griw bychan o gyfranwyr er bod eu gwaith mor bwysig ag erioed

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan