Hyrwyddo hanes

Y corff sy'n gyfrifol am cynnal a chadw adeiladau hanesyddol yn yn cyhoeddi ymgyrch farchnata newydd fydd yn canolbwyntio ar leoliadau hanesyddol er mwyn denu rhagor o ymwelwyr.

Dywed Cadw eu bod hefyd am roi profiad newydd a gwahanol i ymwelwyr.

Bydd yna 12 cynllun, gyda'r cyntaf yn dechrau dydd Llun ym Meddgelert, sef hanes Tywysogion Gwynedd.

Adroddiad Alun Rhys.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd