Cofio Senghennydd

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod o gofio yn Senghennydd union gan mlynedd ers y drychineb lofaol waethaf yn hanes Prydain. Fe gafodd 440 o ddynion i gyd eu lladd yn y ffrwydrad. Mae cofeb wedi'i chodi yno i gofio amdanyn nhw a phawb arall fu farw mewn damweiniau glofaol ar draws Cymru. O Gwm Aber, adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd