Rhybudd dros dai haf

Mae rhybudd o Gernyw heno y gallai'r nifer cynyddol o ail dai yng Nghymru arwain at golli cymunedau cyfan. Dywedodd un o gynghorwyr sir Cernyw wrth Newyddion Naw bod angen cynllun pendant i ddelio â'r sefyllfa. Adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan