WOMEX: Holi Cerys Matthews

Mae cyfarwyddwr artistig cyngerdd agoriadol gŵyl gerddorol Womex yng Nghaerdydd wedi dweud wrth y Post Cynta' fod yna "lot fawr iawn o waith" i'w wneud yng Nghymru i hyrwyddo a "rhannu ein traddodiadau'r tu hwnt i'r ffin".

Mewn cyfweliad arbennig gyda'r rhaglen, mae Cerys Matthews yn dweud bod yr Ŵyl yn siawns wych i Gymru i wneud hynny.

Alun Thomas fu'n siarad â hi wrth iddi baratoi ar gyfer cyngerdd "Gwlad y Gân".

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan