Darganfod gweddillion hanesyddol yn ne Cymru

Wrth fynd ati i chwilio am gastell tywysog olaf Morgannwg, mae archeolegwyr wedi dod o hyd i dystiolaeth fod pobl wedi byw yn ardal Cynffig ers cyfnod y Rhufeiniaid.

Mae'r darganfyddiad yn fil o flynyddoedd yn hyn na'r castell Normanaidd yn y twyni tywod gerllaw.

Adroddiad Owain Evans o'r safle ger Mawdlam.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd