Biliau ynni: Pethau'n poethi

Bu penaethiaid cwmnïau ynni yn ceisio cyfiawnhau cynnydd mewn biliau ynni yn San Steffan wedi i bedwar ohonyn nhw wedi codi'u prisiau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Pwyllgor o aelodau seneddol oedd yn holi ond pobl ar lawr gwlad sy'n teimlo'r effaith fwyaf. Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan