Pwerau newydd: Ymateb Carwyn Jones

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu cyhoeddiad David Cameron y bydd treth stamp a threth tirlewni yn cael ei ddatganoli.

Mae e hefyd yn falch fod Llywodraeth Cymru yn derbyn pwerau i fenthyg arian ond yn siomedig nad yw'r dreth ar hedfan yn cael ei datganoli.

Yn ogystal fe fydd ei lywodraeth yn cael yr hawl i gynnal refferendwm ar a ddylid datganoli rhan o'r dreth incwm - ond dyw Mr Jones ddim yn credu bod yr amser yn iawn i ddatganoli hwnnw ar hyn o bryd.

Vaughan Roderick sy'n holi.