Dadansoddi cyhoeddiad pwerau newydd

Am y tro cynta' mi fydd gan Lywodraeth Cymru'r hawl i godi rhai trethi ac i fenthyg arian - ac yn ddibynnol ar refferendwm, i amrywio peth o'r dreth incwm.

Ond ôl y prif weinidog Carwyn Jones, dydi Cymru ddim yn barod i amrywio treth incwm am y tro.

Ar Newyddion NAW nos Wener, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Brifysgol Caerdydd fu'n dadansoddi'r cyhoeddiad a'i oblygiadau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan