Ceisio arbed £20m yn Sir Penfro

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Penfro wedi dechrau trafod sut i arbed £20 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf.

Bydd y cyngor yn ymgynghori ar ddyfodol cartref gofal yn Arberth, bydd hi'n costio mwy i barcio yn y sir ac fe fydd yna gynnydd sylweddol yn y gost o gynnal gwasanaeth yn amlosgfa'r cyngor sir.

Mae'r cyngor hefyd yn gobeithio trosglwyddo dauddeg wyth o doiledau cyhoeddus i ddarparwyr eraill.

Adroddiad Aled Scourfield.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd