Llifogydd: Mynnu atebion

Bron i flwyddyn ers i lifogydd mawr ddifrodi stad dai yn Rhuthun, mae trigolion yno yn honni mai camgymeriadau cynllunio oedd ar fai.

Ar raglen Week In Week Out mae rhai o'r bobl sy'n byw ar stad Glasdir yn galw am atebion ac yn gofyn pam fod sylfeini eu cartrefi yn is na'r hyn oedd yn y cynlluniau diweddaraf.

Adroddiad Iolo ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan