Agwedd nawddoglyd?

Mae Guto Harri wedi gwrthod honiadau bod y wasg Brydeinig yn trin Cymru yn nawddoglyd.

Mewn araith yn y Pierhead dywedodd Cyfarwyddwr Cyfathrebu News UK - News International gynt - fod y wasg yn Llundain â diddordeb mewn "straeon cryf" fyddai o ddiddordeb i bobl ledled Prydain.

Yn yr araith i'r Gymdeithas Deledu Frenhinol, dywedodd: "Mae wedi cael ei awgrymu fod y wasg yn Llundain yn anwybodus, yn ddiystyriol, yn elyniaethus neu yn nawddoglyd ei hagwedd tuag at Gymru ...

"Yn amlwg, dyw'r wasg heb fod mor wybodus a chywir ei fwriad ag y dylai o fod...

"Ond, gyda fy nghardiau ar y bwrdd, ydw i'n credu fod Cymru'n cael bargen sâl gan y wasg gyfrifol o Lundain? Na, ddim felly.

"Allwch chi ond gwneud y pwynt yna os gallwch chi ddangos bod straeon gwych o Gymru - fyddai'n cyseinio ymhellach i ffwrdd - yn cael eu hanwybyddu ...

"Pa mor aml mae stori Gymreig sydd yn pasio'r bar yna? Pan mae yna un, mae'n cael ei gneud."

Fe awgrymodd hefyd y gallai'r Sun agor swyddfa yng Nghymru yn y dyfodol - yng Nghaerdydd neu Abertawe efallai.

Wedi'r ddarlith bu Bethan Rhys yn ei gyfweld ar gyfer Newyddion Naw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan