Llangrannog: Diwedd cyfnod

Mae hi'n ddiwedd cyfnod yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Bellach nid cabanau pren - fel Hendre a Gelli - sy'n cael eu cynnig i breswylwyr ond yn hytrach ystafelloedd llawer fwy moethus. Heddiw cafodd bloc llety newydd gwerth £1,000,00 ei agor yn swyddogol, ond nid dyna ben llanw ar foderneiddio'r gwersyll ger y lli. Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan