Denu mwy i amgueddfeydd

Sut mae denu mwy o ymwelwyr i amgueddfeydd Cymru yn y dyfodol fydd y cwestiwn fydd yn cael ei drafod yng nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn Lerpwl dydd Mawrth.

Mae strategaeth farchnata ar gyfer amgueddfeydd Cymru yn gobeithio ehangu apel y sector trwy gynnal mwy o ddigwyddiadau gyda'r nos, a chynyddu'r cydweithio sy'n digwydd rhwng gwahanol sefydliadau.

Adroddiad Huw Thhomas gohebydd celfyddydau BBC Cymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan