Croesawu'r Eisteddfod

Am y tro cyntaf ers 100 mlynedd, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld a Sir Fynwy yn 2016.

Ond er ei bod hi'n un o'r ardaloedd prin i ddangos cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg yn y cyfrifiad dwetha', mae pryder na fydd pobl leol yn gallu codi'r £300,000 sydd ei angen.

Adroddiad Ellis Roberts.