Ffrae am wrthod triniaeth canser

Mae dynes o Borthcawl sy'n talu miloedd o bunnau y mis am driniaeth ar gyfer canser y fron yn ystyried achos cyfreithiol, gan ei bod hi'n credu y byddai'n cael y driniaeth am ddim yn Lloegr.

Cafodd Bethan Margetson, 49, wybod fod ganddi ganser y fron ym mis Medi'r llynedd ac mae hi wedi bod yn talu £112 bob dydd am y cyffur Afinitor am y ddeufis diwethaf.

Nid yw'r cyffur wedi ei gymeradwyo gan NICE, y corff sy'n rheoleiddio'r diwydiant, yng Nghymru na Lloegr, ond mae Ms Margetson yn credu y byddai'n gymwys i'w dderbyn yn Lloegr drwy gronfa i ariannu cyffuriau canser.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi eu hymrwymo i roi'r gefnogaeth orau i gleifion canser, ac na fyddai'n haws i gael y cyffur yn Lloegr.

Mae Ms Margetson wedi apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio ariannu ei thriniaeth ond dywedodd yr awdurdod nad oedd ei hachos yn "ddigon eithriadol".

Ar Newyddion 9, dywedodd ei bod wedi cael digon o arian gan deulu, ffrindiau a rhoddion i dalu am ddeufis arall.

Ond mae hi'n ansicr os bydd yn gallu talu wedi hynny a dywedodd ei bod yn ystyried dechrau achos cyfreithiol.

Yn ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru: "Mae'r rhan fwyaf ohonom yn nabod rhywun sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser ar ryw adeg yn eu bywydau, ac rydym yn ymwybodol o'r effaith ofnadwy mae hyn yn ei gael ar unigolion a'u teuluoedd.

"Dyna pam yr ydym wedi ymrwymo i roi'r gofal gorau i gleifion canser a gwario mwy i bob pen ar driniaeth canser na sy'n cael ei wario yn Lloegr.

"O ganlyniad i'n cynllun, mae Cymru wedi gweld y gwelliant gorau mewn cyfradd y cleifion canser sy'n goroesi yn y DU ers 1993.

"Dydy Afinitor ddim wedi ei gymeradwyo gan NICE, ond mae'n bosib ei roi yng Nghymru pan ellir dangos ei fod yn achos eithriadol.

"Yn syml, dydy hi ddim yn wir i ddweud ei fod yn haws i gael Afinitor yn Lloegr nac yng Nghymru."

Cyhoeddwyd