Meic: Angen mwy o Saesneg yn y Brifwyl

Dylai'r Eisteddfod Genedlaethol ganiatáu'r defnydd o Saesneg mewn cystadlaethau ar y llwyfan, yn ôl Meic Stevens.

Yn ail ran ei gyfweliad gyda Sian Elin Dafydd o raglen y Post Cyntaf, mae'r canwr yn dweud na fyddai caniatáu mwy o Saesneg yn yr ŵyl yn "brifo" yr iaith Gymraeg.

Yn ogystal mae'n dweud fod parhau gyda'r system o symud yr ŵyl o ardal i ardal pob blwyddyn yn syniad "twp".

Ddoe clywodd ei gynulleidfa ei hanes yn dygymod gyda chanser y gwddf - ond heddiw rydym yn clywed ei farn am ddyfodol yr eisteddfod.

Mae Mr Stevens yn dweud yn ystod y cyfweliad: "Ma' shwt gyment o bobl yn ennill bywoliaeth fel cyfieithwyr a beth ma' hwnnw'n golygu? Bod ishe popeth i fod yn ddwyieithog.

"Mae'n mater o be sy'n digwydd nawr yn y byd modern. Tydi'r eisteddfod ddim yn peth sanctaidd, os siaradet ti gyda Elfed Roberts a bydd e'n gweud na dyw e ddim yn beth sanctaidd o gwbl - busnes ydy o.

"Os bydd sefyllfa bod o jest yn trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn dal e'n ôl nawr yn y byd modern bydd rhaid i ni neud rhywbeth am byti fe, sai'n gwybod beth, mae'n gas gen i ddweud a dweud y gwir."

Ond yn hwyrach ymlaen yn y cyfweliad, mae'n mynd ati i ddweud be mae'n gredu ddylai ddigwydd.

"Bydd e ddim yn brifo yr iaith Gymrag os bydden nhw'n gadael yr iaith Saesneg mewn i faes yr eisteddfod," meddai'r canwr, sy'n enwog am ganu caneuon fel Tryweryn a Dic Penderyn.

"Bydd yr iaith Saesneg ddim yn brifo'r iaith Gymrag o gwbl...

"Bydd defnyddio'r Saesneg ar y maes hyd yn oed ac - bydd rhywun yn croeshoelio fi am 'weud hyn - hyd yn oed ar llwyfan yr orsedd, ddim yn brifo yr Eisteddfod Genedlaethol na'r iaith Gymraeg yn fy marn i."

Yn ddiweddar fe wnaeth y pwyllgor gafodd ei sefydlu gan Leighton Andrews i ystyried dyfodol yr eisteddfod gyhoeddi eu casgliadau, gan ddweud na ddylai'r eisteddfod gael ei chynnal mewn safleoedd parhaol ddwy flwyddyn allan o bob pedair.

Ond dyw Mr Stevens ddim yn cytuno.

"Dwi'n gweld bod nhw'n gwneud hynny [symud bob blwyddyn] achos bod e'n draddodiadol achos mae e'n dwp achos mae'n rhy gostus nawr."