Meic 'gyda Hendrix noson cyn ei farwolaeth'

Mae Meic Stevens wedi honni ei fod gyda Jimi Hendrix y noson cyn y buodd farw.

Mewn cyfweliad gyda'r Post Cyntaf, mae Mr Stevens yn dweud ei fod wedi bod yn yfed tan un o'r gloch y bora gyda Hendrix.

Bu Hendrix, sy'n cael ei ystyried fel y gitarydd gorau erioed gan lawer, farw mewn gwesty yn Llundain

Daeth post mortem i gasgliad ei fod wedi tagu ar ei gyfog tra dan ddylanwad barbitwradau.

Yn siarad gyda Sian Elin Dafydd, mae Mr Stevens yn dweud: "Ro'n i gyda Jimi Hendrix y noson nath e farw a oni'n amazed yn y bore...

"Ro'n i'n chwarae mewn band gydag e bryd hynny ac o'n ni fel 'I can't believe it man we were just drinking with it this morning at 1am' a dyna ni am hanner dydd y diwrnod nesa a mae e ar y radio...

"Ond ro'n i'n gwybod cynt achos o'dd pobl wedi ffonio'r tŷ oni'n byw yn Llundain, o'n i'n gweithio i Marmalade Records bryd 'ny..."

Yn rhan gyntaf y cyfweliad gyda'r Post Cyntaf, siaradodd Meic Stevens am ei brofiad yn dygymod gyda chanser y gwddf, ac yn yr ail ran bu'n dweud ei ddweud ynghylch dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan