Ambell dân yn beth iach?

Roedd tipyn o sôn dros fisoedd yr haf am berygl tannau yn cael eu cynnau'n anghyfreithlon, ond mi allan nhw fod llesol i dir yr ucheldir - ac i'r anifeiliaid sy'n pori yno. O gopa Foel Drygarn yn y Preseli, adroddiad Aled Scourfield.