'Brwdfrydedd y bobl' ym Mae Abertawe

Roedd yna siom i bobl Bae Abertawe wrth iddyn nhw glywed nad oedd eu cais ar gyfer Dinas Diwylliant y DU yn 2017 wedi llwyddo. Roedd yna bedair dinas yn y ras, a Hull oedd yn fuddugol.

Ond mae'r cyngor a threfnwyr y cais yn dweud y byddan nhw'n parhau gyda nifer o'r syniadau a gyflwynwyd fel rhan o'u cais.

Bu Kate Crockett yn holi Rhian Jones, aelod o ymgyrch Bae Abertawe, ar raglen y Post Cyntaf fore Mercher.