Radio Cymru i newid yn y gwanwyn

Creu "Gorsaf genedlaethol hyderus" yw nod BBC Radio Cymru wrth gyhoeddi amserlen newydd ddydd Iau.

Andrew Thomas - Tommo - fydd un llais newydd wedi iddo greu argraff ar radio lleol yn y gorllewin, ac fe fydd yn olynu Nia Roberts yn y p'nawniau.

Mae rhaglenni Dafydd a Caryl a Iola Wyn yn dod i ben a Shân Cothi fydd wrthi bob bore, yn syth ar ôl rhaglen newydd Dylan Jones.

Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas fu'n bwrw golwg dros y newidiadau cyn i Rhodri Llywelyn holi Golygydd Rhaglenni Radio Cymru, Betsan Powys ar Newyddion NAW.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan