Galw am gryfhau amddiffynfeydd môr

Mae undeb ffermwyr yr NFU wedi galw am ail-adeiladu yr amddiffynfeydd môr ger Harlech cyn gynted â phosib er mwyn atal llifogydd dyddiol ar gannoedd o erwau o dir amaethyddol.

Fe dorrodd yr amddiffynfeydd ger Llanbedr yn sgil storm ddydd Gwener, ac mae dros gant o ddefaid wedi boddi.

Gallai rhai o'r lluniau yn adroddiad Sion Tecwyn beri loes.