Difrod i bromenâd Aberystwyth

Fe allai gymryd blynyddoedd i ddiogelu Promenâd Aberystwyth rhag stormydd yn y dyfodol, yn ôl un o beirianwyr cyngor Ceredigion.

Fe fydd hi'n cymryd wythnosau i glirio'r prom ar ôl y stormydd a misoedd yn rhagor i drwsio'r rhannau sydd wedi eu difrodi.

Yn y cyfamser mae pobl yn y Borth yn dweud fod morglawdd gafodd ei osod yn y bae ddwy flynedd yn ôl wedi achub y dref rhag y storm.

Adroddiad Craig Duggan.