Trafod y cytundeb meddygon

Mae newidiadau i'r cytundeb rhwng meddygon a'r llywodraeth yn addo torri biwrocratiaeth gan eu galluogi i dreulio mwy o amser yn gofalu am gleifion. Dyna yw'r nod beth bynnag - Owain Clarke fu'n holi'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford ynglŷn â'r newidiadau.