Gradd dda, athro da?

Does gan bron i hanner athrawon Cymru ddim gwell na gradd ail-ddosbarth is (2:2). Y cyn Weinidog Addysg Leighton Andrews sydd wedi gofyn i'r llywodraeth am y ffigurau ac yn y gorffennol mae o wedi beirniadu safon hyfforddiant athrawon yng Nghymru. Ond ai gradd dda sy'n gwneud athro da? Rhodri Llywelyn aeth i Ganolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru i holi.