Clirio promenâd

Wythnos ar ôl i'r storm a'r llanw uchel greu dinistr yn Aberystwyth, fe ddaeth dros ddau gant o wirfoddolwyr at ei gilydd i gynnig help llaw i geisio clirio'r promenâd.

Mae'r gwaith o symud y lloches eiconig ar y prom hefyd wedi dechrau, gyda'r bwriad o'i hail-osod ar ôl i'r tir gael ei drwsio.

Iolo James fu yno'n gweld y gwaith yn digwydd.