BBC Cymru Fyw

Golygfeydd anarferol

Mae'r stormydd diweddar a'r llanw uchel yn golygu fod yna olygfeydd anarferol iawn i'w gweld ar draeth Tywyn yn Sir Feirionnydd.

Mae'r stormydd diweddar wedi golchi tunelli o dywod oddi ar y traeth, ac erbyn hyn mae'n bosib gweld olion coedwig hynafol sydd o bosib yn filoedd o flynyddoedd oed.

Mae corn carw, tameidiau o ynnau mawr a bwledi wedi dod i'r fei hefyd.

Llyr Edwards aeth i Dywyn ar ran rhaglen Post Cynta Radio Cymru.