Golygfeydd anarferol

Mae'r stormydd diweddar a'r llanw uchel yn golygu fod yna olygfeydd anarferol iawn i'w gweld ar draeth Tywyn yn Sir Feirionnydd.

Mae'r stormydd diweddar wedi golchi tunelli o dywod oddi ar y traeth, ac erbyn hyn mae'n bosib gweld olion coedwig hynafol sydd o bosib yn filoedd o flynyddoedd oed.

Mae corn carw, tameidiau o ynnau mawr a bwledi wedi dod i'r fei hefyd.

Llyr Edwards aeth i Dywyn ar ran rhaglen Post Cynta Radio Cymru.