Pryderon am afon yn cau parc chwarae

Mae ardal chwarae amlbwrpas yn Sir Gaerfyrddin - sydd wedi costio bron i £150,000 - wedi gorfod cau ddeufis yn unig ar ôl yr agoriad swyddogol.

Cafodd Parc Hendy ei gau oherwydd pryderon am iechyd a diogelwch.

Roedd y safle wedi cael ei agor gan y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Non Evans ym mis Tachwedd y llynedd.

Yn ôl gwirfoddolwyr, fydd y safle ddim ar gael yn ystod y dydd oherwydd pryder y gallai plant ddringo dros y ffens i fynd i gasglu peli o'r afon gerllaw.

O'r Hendy, adroddiad Aled Scourfield.