Göring a'r Gymraes

Mae cysylltiad annhebygol wedi dod i'r fei rhwng Cymraes ddylanwadol o gyfnod y Tuduriaid ac arweinydd awyrlu'r Nazïaid. Ma'i wedi dod i'r amlwg i lun o Catrin o Ferain fod yn eiddo unwaith i Herman Göring oedd yn gyfrifol am ymosodiadau'r Luftwaffe ar ddinasoedd Caerdydd ac Abertawe. Lowri Roberts sy'n egluro sut y daeth yr hanes i'r amlwg wrth ffilmio cyfres ddogfen newydd ar gyfer S4C.