Dysgu o'r gorffennol?

Mae un o gyn brif weithredwyr yr Urdd yn pryderu bod penderfyniad Efa Gruffudd Jones, y brif weithredwraig bresenol, i dderbyn yr MBE yn ddiweddar yn mynd i achosi rhwyg o fewn y mudiad.

Fe ddigwyddodd hynny adeg arwisgo Tywysog Cymru yn 1969.

Yn ôl Cyril Hughes, oedd yn ddirprwy gyfarwyddwr y mudiad yn 1969, mae'n bwysig bod gwirfoddolwyr yr Urdd yn parhau i gefnogi'r mudiad.

Bu'n siarad gyda Gohebydd Newyddion Ar-lein, Anna Glyn, am ei bryderon.