Diogelu pwll nofio

Daeth 200 o bobl i gyfarfod cyhoeddus nos Fawrth i ddangos eu cefnogaeth i bwll nofio Harlech a'r cwmni cymunedol sy'n ei redeg.

Roedd yna addewid am fwy o bobol i wirfoddoli gyda'r gwaith o redeg y pwll ac i fod yn gyfarwyddwyr ar Gwmni Hamdden Harlech ag Ardudwy

Ond roedd yna rybudd hefyd fod y ddeufis nesa yn dyngedfennol yn hanes y ganolfan a bod angen i fwy o bobl ddefnyddio'r adnoddau yno i greu mwy o incwm.

Adroddiad Llyr Edwards.