Goleuadau Llundain yn niweidio Cymru?

Dyw'r ffaith bod Caerdydd yn denu nifer fawr o bobl ifanc Cymru ddim yn drafodaeth newydd, ond beth am dynfa Llundain? Mae ymchwil newydd yn awgrymu i 80,000 fechgyn a merched yn eu hugeiniau heidio yno o ddinasoedd eraill Prydain dros y pedair blynedd ddiwethaf. Ac mae'r bwlch rhwng economi Llundain a dinaseodd fel Caerdydd ac Abertawe yn cynyddu. Adroddiad Rhodri Llywelyn.