Newid enwau lleoedd Cymraeg

Ers blynyddoedd, mae enwau tai a ffermydd sy'n bodoli ers canrifoedd, wedi bod yn cael eu newid wrth i'r eiddo gael ei werthu. Yn amlach na'u peidio, Saesneg yw'r enw newydd, Mae rhai'n dadlau bod angen deddfu er mwyn gwneud hi'n anoddach i newid enwau sy'n rhan o'n hanes a'n treftadaeth. Ond mae eraill o'r farn mai annog a dwyn perswâd ydi'r ateb. Dafydd Evans fu'n ymchwilio.