Dyfodol cylchoedd meithrin Môn

Roedd 'na gyfarfod ar Ynys Môn nos Lun i drafod pryderon am ddyfodol addysg feithrin wrth i'r cyngor sir ystyried newidiadau posib er mwyn arbed arian.

Mae'n bosib y bydd 'na leihad yn y grantiau sy'n cael eu rhoi i gynnal gweithgareddau'r Mudiad Meithrin, ac fe allai plant ddechrau mynd i ysgol gynradd am 10 awr yr wythnos yn dair oed - yn hytrach na'u bod yn mynd i gylch meithrin.

Yn ôl y cyngor, maen nhw'n ceisio cydweithio hefo'r gymuned i ddod o hyd i atebion.

Mwy gan Rhian Price.