Herio parlwr godro

Ni fydd cynllun ar gyfer parlwr godro enfawr ger y Trallwng ddim yn cael ei wireddu am y tro wrth i'r Uchel Lys ystyried y mater.

Mae elusen gwarchod anifeiliaid wedi ennill yr hawl i herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymeradwyo'r cais ar gyfer safle i odro 1,000 o wartheg.

Mae Fraser Jones, y ffermwr nath lunio'r cynllun, yn dweud ei fod o'n teimlo fel pe bai'n cael ei erlid gan yr elusen WSPA.

Adroddiad Craig Duggan.