Protestio er gwaetha'r glaw

Mae pryder am ddyfodol addysg Gymraeg chweched dosbarth yn siroedd Merthyr a Rhondda Cynon Taf. Wrth i'r Cynghorau orfod arbed miliynau o bunnoedd dros y blynyddoedd nesa, maen nhw'n ystyried peidio â thalu i gludo disgyblion unwaith y maen nhw'n un ar bymtheg oed. Mae Hanna Hopwood wedi bod i ddwy brotest yn erbyn y toriadau ym Merthyr a Phontypridd.