Ann Clwyd ddim yn sefyll eto

Ann Clwyd AS yn cael ei chyfweld ar y Post Cynta ar ôl iddi gyhoeddi na fydd yn sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad cyffredinol nesaf.